Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2019, Slutliga uppgifter

2019
Slutliga uppgifter
Offentliggöranden