Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Statistiken omfattar de kvartalsvisa inköpen av spannmål och rybs/raps gjorda av aktörer som köper spannmål direkt av odlarna, den kvartalsvisa användningen av spannmål inom industrin som använder spannmål samt den halvårsvisa lagermängden av spannmål och rybs/raps som spannmålsköparna och -användarna har.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: lantbruk, spannmål, spannmålsväxter, spannmålshandel, foderindustri, livsmedelsindustri, lager.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 15.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkvokv/index_sv.html