Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2021, augusti

Omsättningsindex för industrin 2011, februari

2011
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor