Finlands officiella statistik

Omsättningsindex för industrin

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom industrin minskade i juni med 7,7 procent
14.8.2020
Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrin (TOL BCD) med 7,7 procent i juni jämfört med året innan. Av huvudnäringsgrenarna minskade omsättningen kraftigast inom den kemiska industrin, med 23,9 procent, och inom skogsindustrin, med 19,5 procent, från året innan. Den säsongrensade omsättningen inom industrin (TOL BCD) ökade med 1,0 procent jämfört med maj. Utvecklingen av en del av näringsgrenarna inom industrin påverkades av den exceptionella situationen till följd av coronaviruset.

Nästa offentliggörande:
15.9.2020

Beskrivning: Omsättningsindexet för industrin beskriver utvecklingen av industriföretagens omsättning. Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. Omsättningen innehåller inte mervärdesskatt. Indexen beräknas separat beträffande omsättning, inrikes omsättning och exportomsättning.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: export, företag, index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, tillverkning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari
14.2.2020
I samband med statistikpublikationen i februari 2020 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/index_sv.html