Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2021, mars

Omsättningsindex för industrin 2011, november

2011
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor