Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2013 06-08/2013 09-11/2013 12/13-02/14 02/2014
B Utvinning av mineral -3,1 -13,5 4,0 -2,8 -6,6
C Tillverkning -6,0 -4,5 -2,9 -3,2 -1,2
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 7,1 7,5 2,1 -7,2 -6,3
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 1,3 2,2 -4,1 2,6 2,7
10-11 Livsmedelsindustri 1,7 1,1 0,1 1,5 -2,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -6,5 -2,6 -1,1 -1,6 3,8
16-17 Skogsindustri -2,4 -3,0 -2,4 2,2 3,7
19-22 Kemisk industri -4,3 -0,2 -0,7 -6,8 -7,9
24-30 Metallindustri -9,8 -7,9 -4,5 -5,2 -0,5
26-27 El- och elektronikindustri -16,0 -14,1 -3,7 -10,0 4,5
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) -7,7 -6,3 -4,2 -3,6 -0,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2014, februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. februari 2014, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2014/02/tlv_2014_02_2014-05-15_tau_001_sv.html