Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
06-08/2013 09-11/2013 12/13-02/14 03-05/2014 01-05/2014 05/2014
B Utvinning av mineral -13,8 4,0 -3,2 3,2 0,1 20,6
C Tillverkning -4,5 -2,9 -3,3 -1,4 -2,0 -1,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 7,7 2,2 -7,1 -11,8 -6,7 2,7
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2,2 -4,1 2,2 -2,0 -1,2 -8,8
10-11 Livsmedelsindustri 1,2 0,1 1,5 -1,6 -1,5 -4,9
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -2,7 -1,1 -2,1 -4,8 -2,7 -9,6
16-17 Skogsindustri -3,0 -2,4 1,8 -1,4 0,0 -2,8
19-22 Kemisk industri -0,2 -0,7 -6,5 1,6 -2,2 2,7
24-30 Metallindustri -7,8 -4,6 -5,4 -2,4 -2,9 -1,3
26-27 El- och elektronikindustri -13,7 -3,9 -10,3 -6,0 -5,1 -0,2
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) -6,2 -4,2 -3,7 -1,9 -2,2 -0,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2014, maj, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 029 551 3347, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. maj 2014, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2014/05/tlv_2014_05_2014-08-14_tau_001_sv.html