Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2015 07-09/2015 10-12/2015 01-03/2016 03/2016
B Utvinning av mineral -7,5 -5,5 -10,1 -1,7 -5,4
C Tillverkning -4,1 -4,6 -2,8 -3,3 -4,6
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -4,1 -4,4 -6,0 2,7 -3,7
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 4,6 -0,2 -1,7 -0,4 0,8
10-11 Livsmedelsindustri -7,0 -3,5 -0,6 -2,1 -2,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -1,1 -7,2 1,7 1,7 -7,8
16-17 Skogsindustri 1,4 2,1 2,7 2,1 -1,3
19-22 Kemisk industri -23,4 -14,1 -14,2 -9,0 -12,5
24-30 Metallindustri 2,7 -4,4 -2,0 -4,7 -3,9
26-27 El- och elektronikindustri -2,7 -13,2 -2,7 -6,6 2,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2,5 -2,5 -0,4 -2,1 -3,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2016, mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Lahtinen 029 551 3382, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. mars 2016, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2016/03/tlv_2016_03_2016-06-14_tau_001_sv.html