Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
06-08/2015 09-11/2015 12/15-02/16 03-05/2016 01-05/2016 05/2016
B Utvinning av mineral -7,6 -6,9 -0,5 -0,5 -0,2 2,5
C Tillverkning -2,8 -5,2 -0,9 -0,6 -1,3 4,8
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -5,3 -6,1 1,6 -4,5 0,0 -4,3
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 1,0 -1,0 -0,7 2,4 0,8 6,0
10-11 Livsmedelsindustri -3,3 -2,2 -0,8 -0,1 -0,8 4,9
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -3,9 -5,9 9,4 4,3 5,3 16,9
16-17 Skogsindustri 3,4 0,5 5,3 1,5 2,5 3,4
19-22 Kemisk industri -14,4 -16,2 -8,6 -2,9 -4,3 9,0
24-30 Metallindustri -0,9 -4,8 -1,6 -1,9 -3,2 2,9
26-27 El- och elektronikindustri -9,6 -8,8 -4,5 0,1 -4,4 2,8
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 0,5 -3,1 0,8 -1,5 -1,5 1,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2016, maj, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Lahtinen 029 551 3382, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. maj 2016, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2016/05/tlv_2016_05_2016-08-15_tau_001_sv.html