Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2015 10-12/2015 01-03/2016 04-06/2016 01-06/2016 06/2016
B Utvinning av mineral -5,5 -10,0 -2,1 6,0 1,9 13,4
C Tillverkning -4,7 -2,9 -3,3 0,8 -1,2 -0,6
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -4,4 -6,1 2,5 -3,7 -0,2 -0,9
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering -0,2 -1,2 -1,2 1,2 0,1 -2,6
10-11 Livsmedelsindustri -3,4 -0,4 -2,0 1,0 -0,5 1,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -7,1 1,6 1,1 7,5 4,3 -1,8
16-17 Skogsindustri 1,5 2,2 2,6 3,1 2,9 3,0
19-22 Kemisk industri -14,1 -14,2 -8,7 3,1 -2,8 4,4
24-30 Metallindustri -4,5 -2,0 -4,9 -2,3 -3,5 -5,0
26-27 El- och elektronikindustri -13,1 -2,6 -6,7 -2,5 -4,5 -5,0
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) -2,8 -0,6 -2,1 -1,4 -1,7 -3,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2016, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juni 2016, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2016/06/tlv_2016_06_2016-09-14_tau_001_sv.html