Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2015 11/15-01/16 02-04/2016 05-07/2016 01-07/2016 07/2016
B Utvinning av mineral -8,2 -4,1 -0,2 8,5 2,9 10,1
C Tillverkning -6,7 -1,8 -1,8 -0,3 -1,7 -5,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -4,5 -1,2 -2,8 -3,0 -0,5 -4,3
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering -1,0 -1,8 0,7 -0,3 -0,4 -3,3
10-11 Livsmedelsindustri -3,3 -0,9 -1,2 -0,5 -1,5 -7,8
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -9,9 8,2 1,4 3,6 2,9 -6,6
16-17 Skogsindustri -0,6 2,9 4,0 0,9 2,0 -3,9
19-22 Kemisk industri -16,5 -9,7 -7,5 0,3 -4,1 -11,6
24-30 Metallindustri -7,1 -1,6 -3,4 -1,6 -3,3 -2,5
26-27 El- och elektronikindustri -14,1 -3,1 -3,4 0,2 -3,4 4,0
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) -5,2 0,1 -1,1 -1,8 -1,9 -3,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2016, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juli 2016, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2016/07/tlv_2016_07_2016-10-12_tau_001_sv.html