Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2017-12-14)
B Utvinning av mineral 04/2017 11,5 10,7 -0,8
05/2017 32,0 31,2 -0,8
06/2017 9,1 8,7 -0,4
07/2017 9,8 9,7 -0,1
08/2017 22,5 22,4 -0,1
C Tillverkning 04/2017 2,0 2,8 0,8
05/2017 10,4 11,4 1,0
06/2017 7,6 7,4 -0,2
07/2017 8,5 8,7 0,2
08/2017 8,3 8,2 -0,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 04/2017 7,4 7,3 -0,1
05/2017 11,0 10,3 -0,7
06/2017 1,5 1,3 -0,2
07/2017 2,6 2,5 -0,1
08/2017 6,2 6,0 -0,2
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 04/2017 4,0 3,3 -0,7
05/2017 7,3 7,8 0,5
06/2017 4,8 3,9 -0,9
07/2017 3,5 3,6 0,1
08/2017 7,7 7,8 0,1
10-11 Livsmedelsindustri 04/2017 -0,2 -0,5 -0,3
05/2017 3,7 3,7 0,0
06/2017 0,9 0,8 -0,1
07/2017 1,5 1,4 -0,1
08/2017 2,6 2,4 -0,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 04/2017 -10,3 -10,6 -0,3
05/2017 8,5 8,1 -0,4
06/2017 16,5 15,6 -0,9
07/2017 10,5 10,4 -0,1
08/2017 3,1 2,7 -0,4
16-17 Skogsindustri 04/2017 -2,8 -1,5 1,3
05/2017 10,6 10,5 -0,1
06/2017 3,6 3,6 0,0
07/2017 8,0 7,8 -0,2
08/2017 8,9 8,7 -0,2
19-22 Kemisk industri 04/2017 11,8 11,9 0,1
05/2017 12,7 12,7 0,0
06/2017 9,9 9,8 -0,1
07/2017 16,6 16,3 -0,3
08/2017 7,7 7,7 0,0
24-30 Metallindustri 04/2017 2,7 4,2 1,5
05/2017 11,8 14,1 2,3
06/2017 10,0 10,0 0,0
07/2017 7,4 8,2 0,8
08/2017 10,7 10,8 0,1
26-27 El- och elektronikindustri 04/2017 6,3 11,0 4,7
05/2017 6,3 13,7 7,4
06/2017 10,7 12,0 1,3
07/2017 -0,7 1,3 2,0
08/2017 6,8 6,7 -0,1
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 04/2017 2,0 3,5 1,5
05/2017 13,2 14,8 1,6
06/2017 9,4 9,4 0,0
07/2017 7,7 8,1 0,4
08/2017 8,8 8,8 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2013 1,3 2,0
2014 -0,2 1,2
2015 -0,1 1,1
C Tillverkning 2013 -0,2 0,3
2014 -0,3 0,4
2015 0,1 0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2013 -0,7 0,8
2014 -0,3 0,7
2015 -0,1 0,7
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2013 0,3 0,4
2014 0,4 1,2
2015 -0,2 0,7
10-11 Livsmedelsindustri 2013 -0,3 0,4
2014 -0,3 0,4
2015 -0,6 0,7
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2013 -0,5 0,6
2014 -0,1 0,9
2015 0,7 1,2
16-17 Skogsindustri 2013 -0,1 0,6
2014 -0,2 0,3
2015 0,0 0,1
19-22 Kemisk industri 2013 0,0 0,2
2014 -0,1 0,3
2015 0,0 0,1
24-30 Metallindustri 2013 -0,2 0,4
2014 -0,6 0,7
2015 0,3 0,6
26-27 El- och elektronikindustri 2013 -0,1 0,1
2014 -0,3 0,8
2015 1,1 1,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2013 -0,1 0,3
2014 -0,4 0,5
2015 0,2 0,4
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2017, september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 14.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. september 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2017/09/tlv_2017_09_2017-12-14_rev_001_sv.html