Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2017 12/17-02/18 03-05/2018 06-08/2018 01-08/2018 08/2018
B Utvinning av mineral 11,7 15,6 9,8 13,8 12,7 4,1
C Tillverkning 6,8 4,7 5,6 6,1 6,1 8,9
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 0,5 3,9 11,9 14,1 11,3 15,7
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 5,6 6,1 5,1 7,7 6,7 6,6
10-11 Livsmedelsindustri 3,4 1,9 1,7 1,0 1,9 1,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 4,4 3,3 1,5 -6,7 -0,6 -2,2
16-17 Skogsindustri 6,9 5,7 4,0 9,8 7,0 9,1
19-22 Kemisk industri 4,6 10,4 6,8 12,9 9,2 20,6
24-30 Metallindustri 8,7 2,9 7,0 3,3 5,6 6,5
26-27 El- och elektronikindustri 7,7 0,8 6,1 2,3 4,0 6,1
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 7,2 4,1 5,6 4,6 5,5 7,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2018, augusti, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. augusti 2018, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2018/08/tlv_2018_08_2018-11-15_tau_001_sv.html