Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2022, februari

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom huvudnäringsgrenarna tillverkning 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2020-10-15)
B Utvinning av mineral 03/2020 -1,4 4,0 5,4
04/2020 0,3 1,0 0,7
05/2020 35,5 35,5 0,0
06/2020 32,0 32,8 0,8
07/2020 -6,0 -7,3 -1,3
C Tillverkning 03/2020 -6,2 -5,8 0,4
04/2020 -10,3 -10,8 -0,5
05/2020 -9,1 -11,0 -1,9
06/2020 -9,3 -9,6 -0,3
07/2020 -9,2 -9,7 -0,5
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 03/2020 -8,5 -8,6 -0,1
04/2020 -12,2 -10,7 1,5
05/2020 -11,6 -11,9 -0,3
06/2020 -4,6 -3,6 1,0
07/2020 -16,7 -16,0 0,7
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 03/2020 5,3 10,8 5,5
04/2020 -7,0 -8,2 -1,2
05/2020 -2,6 -4,2 -1,6
06/2020 -6,5 -6,5 0,0
07/2020 -2,0 0,4 2,4
10-11 Livsmedelsindustri 03/2020 2,8 3,2 0,4
04/2020 -9,2 -10,5 -1,3
05/2020 -4,2 -6,9 -2,7
06/2020 -1,8 0,1 1,9
07/2020 -0,1 -0,6 -0,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 03/2020 -11,5 -11,2 0,3
04/2020 -14,8 -14,7 0,1
05/2020 -15,0 -14,4 0,6
06/2020 -10,7 -9,9 0,8
07/2020 -2,9 -2,8 0,1
16-17 Skogsindustri 03/2020 -16,8 -16,7 0,1
04/2020 -14,3 -14,3 0,0
05/2020 -15,6 -15,9 -0,3
06/2020 -19,5 -19,4 0,1
07/2020 -19,2 -19,6 -0,4
19-22 Kemisk industri 03/2020 -14,8 -15,0 -0,2
04/2020 -22,7 -22,3 0,4
05/2020 -31,4 -31,5 -0,1
06/2020 -23,9 -24,7 -0,8
07/2020 -12,4 -12,4 0,0
24-30 Metallindustri 03/2020 1,3 1,9 0,6
04/2020 -4,6 -5,8 -1,2
05/2020 3,4 0,0 -3,4
06/2020 0,6 -0,3 -0,9
07/2020 -6,7 -7,6 -0,9
26-27 El- och elektronikindustri 03/2020 1,5 2,2 0,7
04/2020 -3,6 -4,8 -1,2
05/2020 30,3 26,9 -3,4
06/2020 -2,3 -2,3 0,0
07/2020 -14,8 -15,1 -0,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 03/2020 -2,0 -1,9 0,1
04/2020 -6,4 -7,1 -0,7
05/2020 -1,6 -3,9 -2,3
06/2020 -5,5 -6,3 -0,8
07/2020 -8,9 -9,4 -0,5
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 03/2020 -5,1 -4,8 0,3
04/2020 -10,4 -10,7 -0,3
05/2020 -8,9 -10,7 -1,8
06/2020 -7,7 -7,9 -0,2
07/2020 -10,3 -10,6 -0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom industrins näringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2016 -0,1 0,8
2017 -0,1 0,6
2018 -0,5 0,5
C Tillverkning 2016 0,1 0,3
2017 -0,1 0,4
2018 -0,2 0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2016 -0,3 0,9
2017 -0,2 0,4
2018 0,0 0,3
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2016 -0,5 0,6
2017 -0,8 0,9
2018 -0,2 0,4
10-11 Livsmedelsindustri 2016 -0,1 0,2
2017 0,0 0,2
2018 -0,2 0,3
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2016 -1,8 2,1
2017 -0,3 0,9
2018 -0,2 0,2
16-17 Skogsindustri 2016 0,5 0,5
2017 0,0 0,2
2018 0,4 0,6
19-22 Kemisk industri 2016 0,1 0,4
2017 -0,1 0,2
2018 -0,2 0,2
24-30 Metallindustri 2016 0,1 0,4
2017 -0,2 0,8
2018 -0,4 0,5
26-27 El- och elektronikindustri 2016 -0,2 0,3
2017 0,4 2,3
2018 -1,3 1,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2016 0,1 0,4
2017 -0,1 0,6
2018 -0,2 0,4
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras. Uppgifterna har beräknats på basis av årsförandringar i den ursprungliga indexserien.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2020, augusti, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. augusti 2020, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2020/08/tlv_2020_08_2020-10-15_rev_001_sv.html