Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2021, augusti

Omsättningsindex för industrin 2020, september

2020
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik