Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/19-02/20 03-05/2020 06-08/2020 09-11/2020 01-11/2020 11/2020
B Utvinning av mineral -2,4 11,3 5,3 2,9 5,9 7,9
C Tillverkning 1,0 -8,2 -7,5 -4,8 -6,1 -2,4
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -13,4 -10,2 -7,9 -11,3 -11,6 -12,1
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 5,5 -0,6 -3,6 4,3 1,0 5,1
10-11 Livsmedelsindustri 2,7 -4,8 0,1 -1,8 -1,2 -4,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 0,4 -13,5 -3,6 2,0 -3,5 2,8
16-17 Skogsindustri -17,6 -15,5 -17,6 -8,1 -14,9 -6,1
19-22 Kemisk industri -2,9 -23,0 -18,5 -18,3 -17,7 -17,1
24-30 Metallindustri 12,6 0,8 -0,3 1,0 1,6 5,5
26-27 El- och elektronikindustri 17,5 12,3 2,0 8,8 6,3 17,5
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 4,3 -2,9 -5,2 -2,0 -2,7 0,9
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och -0,9 -7,8 -7,0 -5,3 -6,4 -1,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2020, november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. november 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2020/11/tlv_2020_11_2021-01-15_tau_001_sv.html