Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2021, november

Omsättningsindex för industrin 2021, oktober

2021
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik