Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 20.7.2006

I vägtrafiken dog 31 personer i juni

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 760 i juni. I dessa dog 31 och skadades 997 personer. Antalet döda var 5 mindre och antalet skadade 146 större än i juni 2005.

Av de döda rörde sig 11 med personbil, 5 på motorcykel, 4 med moped och 2 med lastbil. Ytterligare dog 5 fotgängare och 4 cyklister. Av de döda var 25 män och 6 kvinnor.

Under början av året var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 776. I olyckorna dog 122 och skadades 3 593 personer. Antalet döda var 58 mindre och antalet skadade 230 mindre än under motsvarande period år 2005. Av de döda rörde sig 79 personer med personbil, 7 med moped, 5 med lastbil, 5 på motorcykel, 2 med buss och 1 med paketbil. I vägtrafiken dog 15 fotgängare och 6 cyklister. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-6/2006
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 20.7.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juni 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2006/06/ton_2006_06_2006-07-20_tie_001_sv.html