Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 21.9.2006

I vägtrafiken dog 44 personer i augusti

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 768 i augusti. I dessa dog 44 och skadades 929 personer. Antalet döda var 8 större och antalet skadade 98 mindre än i augusti 2005.

Av de döda rörde sig 28 med personbil, 7 på motorcykel, 1 med lastbil och 1 med moped. Ytterligare dog 4 cyklister och 3 fotgängare. Av de döda var 33 män och 11 kvinnor.

Under början av året var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 4 308. I olyckorna dog 202 och skadades 5 505 personer. Antalet döda var 56 mindre och antalet skadade 472 mindre än under motsvarande period år 2005. Av de döda rörde sig 124 personer med personbil, 18 på motorcykel,10 med moped, 6 med lastbil, 2 med buss och 1 med paketbil. I vägtrafiken dog 23 fotgängare och 15 cyklister. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-8/2006
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 21.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. augusti 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2006/08/ton_2006_08_2006-09-21_tie_001_sv.html