Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 25.1.2007

I vägtrafiken dog 32 personer i december

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 549 i december. I dessa dog 32 och skadades 725 personer. Antalet döda var 12 större och antalet skadade 74 större än i december 2005.

Av de döda rörde sig 23 med personbil och 1 med snöskoter. Ytterligare dog 8 fotgängare. Av de döda var 21 män och 11 kvinnor.

I januari-december var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 6 683. I olyckorna dog 330 och skadades 8 520 personer. Antalet döda var 36 mindre och antalet skadade 459 mindre än under motsvarande period år 2005. Av de döda rörde sig 201 personer med personbil, 7 med lastbil, 4 med paketbil och 2 med buss. I vägtrafiken dog 48 fotgängare, 25 cyklister, 24 motorcyklister och 13 mopedister. Ytterligare dog 6 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-12/2006
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 25.1.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. december 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2006/12/ton_2006_12_2007-01-25_tie_001_sv.html