Julkaistu: 10.8.2007

Tieliikennekuolemien määrä laski yli 10 prosentilla vuonna 2006

Vuonna 2006 tapahtui 6 740 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä menehtyi kaikkiaan 336 ja loukkaantui 8 580 ihmistä. Kuolleita oli 43 vähemmän kuin vuonna 2005. Myös henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien ja loukkaantuneiden määrä väheni.

Vuoden 2006 liikenteelle ominaista oli, että edellisvuoteen verrattuna rajut useita kuolonuhreja vaatineet kohtaamisonnettomuudet vähenivät. Hyvä kehitys ajoittui erityisesti vuoden alkupuolelle. Muuten hyvästä liikenneturvallisuuskehityksestä poiketen, nuorten 18-20-vuotiaiden liikennekuolemien määrä kasvoi edellisvuodesta 11 kuolemantapauksella nousten 40 liikennekuolemaan.

Vuonna 2006 tapahtuneita suurimpia muutoksia turvallisuuskehityksessä oli 0-17-vuotiaiden lasten liikennekuolemien määrän väheneminen historiallisen alhaiselle tasolle. Lapsia kuoli viisi mikä on 16 vähemmän kuin vuonna 2005. Myöskin polkupyöräilijöiden sekä iäkkäiden, yli 65-vuotiaiden liikennekuolemat laskivat selvästi. Vuoden 2007 alun ennakkotietojen perusteella myönteinen liikenneturvallisuuskehitys näyttää kuitenkin kääntyneen.

Tiehallinnon tiedote maanteillä tilastoiduista liikenneonnettomuuksista on luettavissa Tiehallinnon internetsivuilta: www.tiehallinto.fi

Liikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet 1995-2006

Vuosi Kuolleet Loukkaantuneet Henkilövahinko-
onnettomuudet
1995 441 10 191 7 812
1996 404 9 299 7 274
1997 438 8 957 6 980
1998 400 9 097 6 902
1999 431 9 052 6 997
2000 396 8 508 6 633
2001 433 8 411 6 451
2002 415 8 156 6 196
2003 379 *9 088 *6 907
2004 375 8 791 6 767
2005 379 8 983 7 022
2006 336 8 580 6 740
* Tilastointi muuttunut

Lähde: Tieliikenneonnettomuudet 2006. Tilastokeskus ja Liikenneturva

Lisätietoja: Tilastokeskus, Ville Vertanen (09) 1734 3343,
Liikenneturva, Petri Jääskeläinen (09) 417 47 407

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 10.8.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2006/ton_2006_2007-08-10_tie_001.html