Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 22.3.2007

I vägtrafiken dog 20 personer i februari

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 313 i februari. I dessa dog 20 och skadades 416 personer. Antalet döda var det samma som i februari 2006 och antalet skadade 129 mindre.

Av de döda rörde sig 17 med personbil, 1 med moped och 1 med snöskoter. Ytterligare dog 1 fotgängare. Av de döda var 13 män och 7 kvinnor.

I januari-februari var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 816. I olyckorna dog 48 och skadades 1 055 personer. Antalet döda var 14 större och antalet skadade 37 större än under motsvarande period år 2006. Av de döda rörde sig 37 med personbil och 1 med paketbil. I vägtrafiken dog 7 fotgängare och 1 mopedist. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-2/2007
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 22.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. februari 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2007/02/ton_2007_02_2007-03-22_tie_001_sv.html