Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Statistik över vägtrafikolyckor 2007, maj

2007
maj
Offentliggöranden