Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 20.6.2007

I vägtrafiken dog 30 personer i maj

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 575 i maj. I dessa dog 30 och skadades 729 personer. Antalet döda var 6 större och antalet skadade 60 större än i maj 2006.

Av de döda rörde sig 19 med personbil, 3 med motorcykel, 2 med moped, 1 med lastbil och 1 med paketbil. Ytterligare dog 4 fotgängare. Av de döda var 28 män och 2 kvinnor.

I januari-maj var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 258. I olyckorna dog 130 och skadades 2 895 personer. Antalet döda var 39 större och antalet skadade 310 större än under motsvarande period år 2006. Av de döda rörde sig 93 med personbil, 6 med motorcykel, 4 med moped, 3 med paketbil och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 16 fotgängare och 5 cyklister. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-5/2007
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm (09) 1734 3219,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 20.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. maj 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2007/05/ton_2007_05_2007-06-20_tie_001_sv.html