Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 19.7.2007

I vägtrafiken dog 45 personer i juni

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 718 i juni. I dessa dog 45 och skadades 924 personer. Antalet döda var 14 större och antalet skadade 73 mindre än i juni 2006.

Av de döda rörde sig 31 med personbil, 8 med motorcykel och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg. Av de döda var 35 män och 10 kvinnor.

I januari-juni var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 986. I olyckorna dog 178 och skadades 3 826 personer. Antalet döda var 56 större och antalet skadade 233 större än under motsvarande period år 2006. Av de döda rörde sig 126 med personbil, 14 med motorcykel, 4 med moped, 3 med paketbil och 2 med lastbil. I vägtrafiken dog 18 fotgängare och 6 cyklister. Ytterligare dog 5 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-6/2007
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 19.7.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juni 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2007/06/ton_2007_06_2007-07-19_tie_001_sv.html