Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 23.8.2007

I vägtrafiken dog 41 personer i juli

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 638 i juli. I dessa dog 41 och skadades 841 personer. Antalet döda var 8 större och antalet skadade 124 mindre än i juli 2006.

Av de döda rörde sig 31 med personbil, 4 med motorcykel och 1 med paketbil. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 2 cyklister. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 31 män och 10 kvinnor.

I januari-juli var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 633. I olyckorna dog 220 och skadades 4 676 personer. Antalet döda var 62 större och antalet skadade 110 större än under motsvarande period år 2006. Av de döda rörde sig 155 med personbil, 18 med motorcykel, 4 med moped, 4 med paketbil och 2 med lastbil. I vägtrafiken dog 22 fotgängare och 8 cyklister. Ytterligare dog 7 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-7/2007
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 23.8.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juli 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2007/07/ton_2007_07_2007-08-23_tie_001_sv.html