Publicerad: 17.6.2010

Antalet omkomna i vägtrafiken minskade med 19 procent år 2009

År 2009 inträffade 6 414 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I olyckorna omkom 279 personer och 8 057 skadades. Antalet omkomna var 65 färre än år 2008. Antalet olyckor med personskada och antalet skadade var också färre än tidigare.

Döda i vägtrafiken efter åldersgrupp

Döda i vägtrafiken efter åldersgrupp

Jämfört med år 2008 minskade antalet trafikdöda klart i juli och under oktober–november. Antalet döda minskade med 15 personer under juli och med 38 personer under oktober–november jämfört med motsvarande period år 2008. Antalet döda i mötesolyckor var 76, vilket är 16 färre än år 2008. År 2009 var antalet döda i avkörningsolyckor 100, dvs. tio färre än året innan.

Antalet omkomna barn i vägtrafiken minskade jämfört med år 2008. I trafiken omkom sex barn, dvs. två färre än år 2008. År 2009 omkom 30 fotgängare, dvs. 23 färre än år 2008. Antalet vägtrafikdödade cyklister ökade något från året innan. År 2009 omkom 20 cyklister, dvs. 2 fler än år 2008. Antalet vägtrafikdödade mopedister var 11. År 2009 skadades 1 124 mopedister, dvs. 119 fler än år 2008.


Källa: Transport och turism: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Törmänen (09) 1734 3215, Raini Östlund , liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2009/ton_2009_2010-06-17_tie_001_sv.html