Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Statistik över vägtrafikolyckor 2015, december

2015
december
Offentliggöranden