Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 21.1.2016

I vägtrafiken dog 17 personer i december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 428 i december. I dessa dog 17 och skadades 554 personer. Antalet döda var 8 färre än i december 2014 och antalet skadade 83 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 12/2015. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 12/2015. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 13 med personbil och 1 med paketbil. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 1 cyklist. Av de döda var 10 män och 7 kvinnor.

Under januari–december var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 5 147. I olyckorna dog 257 och skadades 6 373 personer. Antalet döda var 33 fler och antalet skadade 304 färre än under motsvarande period år 2014. Av dem som dog färdades 155 med personbil, 13 med paketbil, 5 med lastbil, 20 med motorcykel och 1 med moped. I vägtrafiken dog 30 fotgängare och 24 cyklister. Ytterligare dog 9 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (162,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 21.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. december 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2015/12/ton_2015_12_2016-01-21_tie_001_sv.html