Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 19.4.2018

I vägtrafiken dog 13 personer i mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 237 i mars. I dessa dog 13 och skadades 320 personer. Antalet döda var 5 färre än i mars 2017 och antalet skadade 7 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 3/2018. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 3/2018. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 11 med personbil. I vägtrafiken dog 1 fotgängare. Ytterligare dog en annan person som använde väg. Av de döda var 8 män och 5 kvinnor.

Under januari–mars var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 769. I olyckorna dog 40 och skadades 1 013 personer. Antalet döda var 7 färre och antalet skadade 134 färre än under motsvarande period år 2017. Av dem som dog färdades 30 med personbil, 1 med paketbil och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 6 fotgängare. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. mars 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2018/03/ton_2018_03_2018-04-19_tie_001_sv.html