Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 22.9.2020

I vägtrafiken dog 22 personer i augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 427 i augusti. I dessa dog 22 och skadades 543 personer. Antalet döda var 1 färre än i augusti 2019 och antalet skadade 36 fler. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 8/2020. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 8/2020. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 12 med personbil, 1 med paketbil och 4 med motorcykel. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg. Av de döda var 14 män och 8 kvinnor.

Under januari–augusti var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 374. I olyckorna dog 149 och skadades 2 934 personer. Antalet döda var 4 fler och antalet skadade 364 färre än under motsvarande period år 2019. Av dem som dog färdades 89 med personbil, 7 med paketbil, 15 med motorcykel och 2 med lastbil. I vägtrafiken dog 15 fotgängare och 14 cyklister. Ytterligare dog 7 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (193,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 22.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. augusti 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2020/08/ton_2020_08_2020-09-22_tie_001_sv.html