Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro

  2015 2016
4:e
kvartalet
1:a
kvartalet
2:a
kvartalet
3:e
kvartalet
4:e
kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 20 458 18 359 19 544 18 973 20 906
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 13 513 12 387 13 154 12 738 13 848
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 14 256 13 041 13 838 13 332 14 458
1.1.2 Lönebearbetning i utlandet -80 -69 -71 -69 -79
1.1.3 CIF-FOB -omvandling -938 -860 -905 -865 -936
1.1.4 Övriga skillnader 275 274 292 340 405
1.2 Tjänster totalt 6 945 5 972 6 390 6 235 7 058
1.2.1 Produktionstjänster 291 268 269 251 282
1.2.2 Transport 1 354 1 131 1 198 1 151 1 287
1.2.3 Turism 1 091 977 1 147 1 261 1 287
1.2.4 Byggande och projektleveranser 538 294 406 413 448
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 306 281 321 254 347
1.2.6 Royaltyer och licensavgifter ej specificerat någon annanstans 177 186 249 174 227
1.2.7 Telekommunikations-, datateknik- och informationstjänster 792 689 694 616 848
1.2.8 Övriga affärstjänster 2 264 1 984 1 941 1 948 2 160
1.2.8.1 Forsknings- och utvecklingstjänster 471 438 389 423 415
1.2.8.2 Fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster 666 540 532 557 579
1.2.8.3 Tekniska handelsrelaterade och övriga affärstjänster 1 127 1 006 1 020 968 1 166
1.2.9 Övriga tjänster 132 163 164 167 172

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 4:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2016/04/tpulk_2016_04_2017-03-15_tau_002_sv.html