Finlands officiella statistik

Utrikeshandel med varor och tjänster

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Utrikeshandeln minskade markant under andra kvartalet 2020
18.9.2020
Den sammanlagda exporten av varor och tjänster minskade med 18 procent under andra kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Utrikeshandeln, dvs. export och import, sjönk ifråga om både varor och tjänster. Exporten av tjänster minskade med 28 procent och importen med 22 procent jämfört med året innan. Den relativa minskningen av utrikeshandeln var lägst inom varuexporten, där den var 12 procent. Importen av varor minskade för sin del med 20 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med varor och tjänster, som är en del av betalningsbalansen .

Nästa offentliggörande:
18.12.2020

Beskrivning: Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster beskriver export och import av varor och tjänster med en grov produkt- och regionindelning. Statistiken beskriver utrikeshandeln som en helhet och utgör en länk mellan varuhandeln enligt IMTS-manualen (International Merchandise Trade Statistics) publiceras av Tullen och BPM-manualen (Balance of Payments Manual) publiceras av Statistikcentralen. Utrikeshandel med varor och tjänster ingår i bytesbalansen, vilket innebär att statistiken utgör en del av Finlands betalningsbalans. Statistikuppgifterna används också vid produktion av uppgifter om sektorn utlandet i nationalräkenskaperna. Uppgifterna levereras till Europeiska gemenskapernas statistikbyrå Eurostat, Europeiska centralbanken (ECB), Internationella valutafonden (IMF) och OECD.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: export, företag, import, nationalräkenskaper, tjänster, utrikeshandel, varor.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Varuimporten statistikförs i fortsättningen efter ursprungsland
15.3.2018
Tidigare har varuimporten statistikförts efter avsändningsland, men i fortsättningen statistikförs den efter ursprungsland.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/index_sv.html