Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro

  2016 2017
1:a
kvartalet
2:a
kvartalet
3:e
kvartalet
4:e
kvartalet
1:a
kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 17 771 19 191 18 621 20 114 20 361
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 12 095 13 737 13 039 13 839 14 461
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 12 148 13 646 12 461 13 525 14 371
1.1.2 Fabrikslös produktion lönebearbetning i utlandet och trepartshandel -52 91 578 314 90
1.2 Tjänster totalt 5 676 5 454 5 582 6 275 5 900
1.2.1 Produktionstjänster 305 274 252 321 320
1.2.2 Transport 590 691 707 715 691
1.2.3 Turism 613 522 772 547 666
1.2.4 Byggande och projektleveranser 432 498 568 678 500
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 116 112 116 111 125
1.2.6 Royaltyer och licensavgifter ej specificerat någon annanstans 560 550 657 694 579
1.2.7 Telekommunikations- datateknik- och informationstjänster 1 849 1 657 1 401 1 884 1 788
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 131 1 072 1 023 1 235 1 134
1.2.8.1 Forsknings- och utvecklingstjänster 103 123 122 127 137
1.2.8.2 Fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster 319 322 295 381 326
1.2.8.3 Tekniska handelsrelaterade och övriga affärstjänster 710 626 606 727 670
1.2.9 Övriga tjänster 79 76 86 90 95

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 1:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2017/01/tpulk_2017_01_2017-06-21_tau_001_sv.html