Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro

  2017 2018
1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 20 933 21 500 20 990 22 830 21 827
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 14 679 15 243 14 678 15 380 15 450
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 14 459 15 302 14 491 15 301 15 420
1.1.2 Fabrikslös produktion, lönebearbetning i utlandet och trepartshandel 219 -59 187 79 29
1.2 Tjänster totalt 6 254 6 257 6 312 7 449 6 378
1.2.1 Bearbetningstjänster 312 338 350 428 383
1.2.2 Transport 816 944 1 060 918 943
1.2.3 Resor 666 561 829 584 721
1.2.4 Byggande och projektleveranser 549 512 539 693 544
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 92 92 87 115 88
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 711 682 686 951 660
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 1 792 1 754 1 589 1 876 1 647
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 162 1 207 1 055 1 737 1 250
1.2.8.1 Forskning och utveckling 142 152 124 498 141
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 376 384 354 459 428
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 644 671 577 780 682
1.2.9 Övriga tjänster 154 166 116 147 142

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 1:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2018/01/tpulk_2018_01_2018-06-15_tau_001_sv.html