Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro

  2017 2018
4:e
kvartalet
1:a
kvartalet
2:a
kvartalet
3:e
kvartalet
4:e
kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 22 503 22 002 22 823 22 691 24 812
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 15 088 15 105 15 323 15 466 16 257
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 16 213 16 320 16 636 16 335 17 179
1.1.2 Lönebearbetning i utlandet -596 -679 -803 -389 -396
1.1.3 CIF-FOB -omvandling -974 -984 -1 004 -989 -1 036
1.1.4 Övriga skillnader 445 449 494 510 509
1.2 Tjänster totalt 7 415 6 897 7 500 7 225 8 556
1.2.1 Bearbetningstjänster 358 341 352 340 410
1.2.2 Transport 1 399 1 390 1 513 1 499 1 512
1.2.3 Resor 1 304 1 063 1 383 1 404 1 301
1.2.4 Byggande och projektleveranser 505 382 405 352 520
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 251 222 225 217 329
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 278 275 223 203 232
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 858 875 982 827 1 098
1.2.8 Övriga affärstjänster 2 254 2 137 2 203 2 173 2 921
1.2.8.1 Forskning och utveckling 462 465 396 386 573
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 601 544 597 573 784
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 1 192 1 128 1 210 1 214 1 564
1.2.9 Övriga tjänster 208 212 215 210 231

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Kaatrasalo 029 551 3320, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 4:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2018/04/tpulk_2018_04_2019-03-15_tau_002_sv.html