Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 30.11.2011

Työtapaturmia 128 000 Suomessa vuonna 2009

Vuoden 2009 aikana Suomessa sattui yhteensä lähes 128 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui lähes 117 000 ja yrittäjille (mukaan lukien maatalousyrittäjät) noin 10 900. Työpaikoilla tai työliikenteessä sattui suurin osa kaikista työtapaturmista eli noin 108 900 tapausta, kun vastaavasti noin 18 700 työtapaturmaa sattui työmatkoilla. Näissä lukumäärissä ovat mukana myös sellaiset lievät työtapaturmatapaukset, joista aiheutui alle neljän päivän työkyvyttömyys, ja joista vakuutusyhtiöt maksoivat ainoastaan sairaskulujen korvauksia.

Palkansaajien, yrittäjien ja maatalousyrittäjien työtapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2009

  Yhteensä Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat
Yhteensä 127 620 108 891 18 729
Alle 4 päivää 68 419 58 504 9 915
Väh 4 päivää 59 153 50 351 8 802
Työkuolemia 48 36 12
       
Palkansaajat 116 727 98 466 18 261
Alle 4 päivää 65 187 55 461 9 726
Väh 4 päivää 51 503 42 979 8 524
Työkuolemia 37 26 11
       
Yrittäjät 6 162 5 694 468
Alle 4 päivää 2 550 2 361 189
Väh 4 päivää 3 605 3 327 278
Työkuolemia 7 6 1
       
Maatalousyrittäjät 4 731 4 731
Alle 4 päivää 682 682
Väh 4 päivää 4 045 4 045
Työkuolemia 4 4

Työtapaturmien määrä laski roimasti vuonna 2009. Vuonna 2008 sattui hieman yli 153 000 työtapaturmaa, vuonna 2007 vastaava luku oli hieman yli 149 000. Työtapaturmien määrät ovat kasvaneet vuodesta 2005 lähtien palkansaajien osalta vuoteen 2008 asti, mutta vuonna 2009 työtapaturmien kokonaismäärä väheni noin kymmenen vuoden takaiselle tasolle. Vuonna 2009 Suomea koetellut taantuma ja tehdyn työn määrässä tapahtuneet muutokset selittävät suurimmalta osin muutoksen. Vuotta 2005 edeltäneen ja sen jälkeisen aikasarjan tarkka vertailu kokonaismäärien osalta (ml. alle neljän päivän työkyvyttömyyteen johtaneet tapaukset) ei ole kuitenkaan mielekästä vuonna 2005 voimaantulleen ns. täyskustannus -uudistuksen vuoksi.

Tilastokeskuksen työtapaturmatilastossa siirryttiin referenssivuodesta 2005 alkaen käyttämään EU:n tilastoviraston Eurostatin työtapaturmatilastossa käyttämää työtapaturman määritelmää. Määritelmän mukaan tilasto sisältää tiedot työtapaturmista, jotka ovat johtaneet ”vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen”. Pääosa tämän verkkojulkaisun tiedoista on esitetty tätä rajausta käyttäen. Aikasarjat on korjattu taaksepäin määritelmän mukaisiksi.

Vuonna 2009 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 48 henkilöä. Palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 26, maatalousyrittäjien neljä ja muiden yrittäjien kuusi. Lisäksi työmatkalla sattui yhteensä 12 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista palkansaajille 11 ja muille yrittäjille yksi. Työkuolemien määrä laski selvästi edellisvuodesta, sillä vuonna 2008 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 60 henkilöä.

Kaikista kuolemaan johtaneen työtapaturman uhreista 37 oli palkansaajia, neljä maatalousyrittäjiä ja seitsemän muita yrittäjiä.


Lähde: Työtapaturmat 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen (09) 1734 2963, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (594,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2009/ttap_2009_2011-11-30_tie_001_fi.html