Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 11.12.2008

Korkeasti koulutetusta väestöstä kolmannes Uudellamaalla

Vuonna 2006 korkeasti koulutetusta väestöstä (16–74–vuotiaat) kolmannes (33,4%) asui Uudellamaalla. Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla kummassakin oli noin 9 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaalla noin 7 prosenttia. Näiden neljän osuudeltaan suurimman maakunnan yhteenlaskettu osuus korkeasti koulutetuista oli 58 prosenttia. Maan koko väestöstä vastaava osuus oli 51 prosenttia.

Vuonna 2006 koko maan väestöstä 28 prosenttia oli suorittanut korkea-asteen tutkinnon. Korkeasti koulutettujen osuus kasvoi kolme prosenttiyksikköä vuodesta 2000. Uudellamaalla osuus oli maan korkein 35 prosenttia. Alhaisin osuus oli Kainuussa 22 prosenttia.

Myös korkeasti koulutettujen työllisten osuus kaikista työllisistä oli Uudellamaalla selkeästi korkein (43%), Pirkanmaalla osuus oli 37 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa 36 prosenttia.

Korkeasti koulutetut ja koko väestö maakunnittain vuonna 2006

Korkeasti koulutetut ja koko väestö maakunnittain vuonna 2006

Vuonna 2006 korkeasti koulutettujen työllisten osuus työllisestä työvoimasta kasvoi vajaan prosenttiyksikön verran edellisvuodesta (37%). Miesten kohdalla korkeasti koulutettujen osuus pysyi edellisvuoden tasolla 31 prosentissa, naisten sen sijaan kasvoi vajaan prosenttiyksikön verran (42%). Työttöminä korkeasti koulutetuista oli 4,9 prosenttia. Naisten työttömyysaste (5%) oli miesten työttömyysastetta (4,8%) hieman korkeampi.

Korkeasti koulutettujen työllisten toimialoittainen sijoittuminen on pysynyt edellisvuosien kaltaisena. Eniten korkeasti koulutettuja työskenteli terveydenhuollon toimialalla, 18 prosenttia. Tutkija-asteen tutkinnon suorittaneista kolmannes oli sijoittunut yliopistoihin ja noin 16 prosenttia terveydenhuollon alalle. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista puolestaan noin 29 prosenttia työskenteli koulutuksen alalla. Muun korkea-asteen tutkinnon suorittaneet työlliset olivat eniten töissä terveydenhuollon (21%), kaupan (13%) ja liike-elämän palvelujen (11%) toimialoilla.

Korkeasti koulutetut työlliset toimialoittain tutkinnon mukaan vuonna 2006

Toimiala Osuus toimialan työllisistä
%
Tutkijakoulutus
%
Ylempi korkeakoulututkinto
%
Muu korkea-aste
%
Yhteensä
%
Maa-, metsä- ja kalatalous 18,3 0,4 0,9 2,4 1,9
Kaivostoiminta 19,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Elintarvikkeet, tekstiilit 19,4 0,3 0,7 1,3 1,1
Puutuotteet, massa, paperituotteet 28,2 2,6 3,8 4,2 4,1
Metallit, koneet ja laitteet 27,9 2,3 4,4 6,3 5,7
Tietokoneet, tietoliikennevälineet 61,7 2,5 3,8 2,1 2,6
Muu tehdasteollisuus 21,0 0,2 0,4 1,0 0,8
Sähkö- kaasu- ja vesihuolto 44,1 0,2 0,6 0,9 0,8
Rakentaminen 16,6 0,2 0,7 3,9 2,9
Kauppa 25,1 1,7 5,0 13,1 10,5
Kuljetus, liikenne 17,3 0,3 1,3 3,9 3,1
Teleliikenne 53,5 0,2 0,7 1,1 1,0
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 62,0 0,9 3,0 3,4 3,2
Tietojenkäsittely 61,3 1,4 4,2 3,0 3,3
Liike-elämän palvelut 38,6 4,7 11,0 11,2 11,0
Julkisen sektorin tutkimuslaitokset 72,6 7,9 1,7 0,4 1,0
Muu tutkimus 70,1 2,1 0,5 0,2 0,3
Yliopistot 74,6 33,5 5,2 0,8 2,7
Muu korkeakoulutus 83,4 3,9 1,6 0,4 0,8
Muu koulutus 71,6 7,0 22,2 6,1 10,5
Terveydenhuolto 45,2 15,9 11,8 21,2 18,4
Julkinen hallinto 57,3 8,1 10,1 7,9 8,5
Muut toimialat 34,6 3,3 5,8 4,4 4,8
Toimiala tuntematon 22,1 0,4 0,5 0,7 0,6
Toimialat yhteensä 36,6 100,0 100,0 100,0 100,0

Lähde: Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Virtaharju (09) 1734 3290, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (14 sivua 278,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 11.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3228. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tthv/2007/tthv_2007_2008-12-11_tie_001_fi.html