Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 15.11.2013

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat kallistuvat tänä vuonna 2,0 prosenttia

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintojen arvioidaan tänä vuonna nousevan 2,0 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Tuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palveluiden hinnat nousevat 2,4 ja investointeihin käytettävien tavaroiden ja palvelujen hinnat 0,9 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen laskemaan hintaindeksiennusteeseen.

Maataloustuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palveluiden hintojen nousu johtuu etenkin rehujen ja lannoitteiden kallistumisesta. Hintojen nousua hillitsee energian halpeneminen. Maatalouden investointeihin käytettävien tavaroiden ja palveluiden hintoja nostaa kuljetuskaluston kallistuminen.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, indeksiennuste 2013

Indeksit (2010=100) Ennustettu pisteluku 2013 Ennustettu vuosimuutos 2012–2013, %
Kokonaisindeksi 118,0 2,0
Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut 122,4 2,4
Maatalouden investointeihin käytettävät tavarat ja palvelut 107,6 0,9

Maatalouden tuottajahintaindeksi ja maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi ovat indikaattoreita, jotka mittaavat maataloustuotteiden ja maatalouden tuotantovälineiden hintakehitystä viljelijöiden näkökulmasta. Maatalouden hintaindeksien perusvuosi on 2010, jota merkitään luvulla 100. Tilastokeskus laskee maatalouden hintaindeksiennusteen EU:n tilastovirastolle Eurostatille kerran vuodessa. Lopullinen maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi vuodelta 2013 julkaistaan helmikuussa 2014.


Lähde: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, Matias Kemppainen 09 1734 3564, mthi@tilastokeskus.fi

Julkaisu pdf-muodossa (232,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6502. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttohi/2013/ttohi_2013_2013-11-15_tie_001_fi.html