Suomen virallinen tilasto

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Maanviljelijöiden tuotantovälineiden ostohintaindeksi nousi korkeammalle kuin kertaakaan 2000-luvulla
16.8.2021
Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat 6,9 prosenttia vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut maksoivat 8,6 prosenttia ja investoinnit 2,9 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kaikki osaindeksit osoittivat nyt ylöspäin ja kokonaisindeksi olikin korkeammalla kuin kertaakaan 2000-luvulla. Energian hinta nousi viidenneksen ja palautui pandemiaa edeltävälle tasolle jo alkuvuodesta. Lannoitteiden hinnat nousivat 17,3 prosenttia. Uusi lannoitekausi alkoi siten poikkeuksellisen korkeilla hinnoilla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuoreimmasta maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksistä. Indeksi kertoo, kuinka paljon maatalouden tuotantotarvikkeiden, palvelujen ja investointien hinnat ovat muuttuneet vuodesta 2015.

Kuvaus: Tilasto kuvaa maataloudessa käytettävien tuotantovälineiden arvonlisäveroverottomien hintojen kehitystä. Indeksi kertoo, kuinka paljon maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat ovat muuttuneet verrattuna perusajankohtaan. Indeksin painorakenne perustuu kansantalouden tilinpidon maataloutta koskeviin tietoihin. Tilaston perusvuosi vaihdetaan viiden vuoden välein, jolloin myös korjataan painorakennetta ja uudistetaan nimike- ja tiedonantajaotoksia. Tällä hetkellä on käytössä 2015=100–-indeksi. Indeksin sisältö on kuvattu tarkemmin Eurostatin julkaisussa: Maataloushintatilastojen käsikirja.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: hinnat, hintaindeksit, indeksit, maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi, maatalous, tuotantopanokset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi on uudistettu
15.5.2018
Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu vuosi 2015.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6502. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttohi/index.html