Tuottavuustutkimukset

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Työn tuottavuus ei juuri kasvanut vuonna 2019
10.9.2020
Kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista laskettu työn tuottavuus kasvoi Suomessa 0,1 prosenttia vuonna 2019. Kun arvonlisäyksen volyymi kasvoi 1,3 prosenttia ja tehtyjen työtuntien määrä 1,2 prosenttia, saatiin yhdessä työtunnissa siis aikaan vain aiempaa hieman enemmän arvonlisää.

Kuvaus: Suomen talouskasvun keskeinen piirre, etenkin toisen maailmansodan jälkeen, on ollut tuottavuuden kasvun suuri merkitys. Tuottavuuden muutos on se osa tuotoksen kasvusta joka ei selity panoksen/panosten käytön muutoksesta tai panosten korvautumisesta. Kokonaistuottavuuden kasvu kuvastaa teknisen kehityksen ja tehokkuuden lisääntymisen lisäksi sekä panosten laadun, työnjohdon, logistiikan että organisaation parantamisen vaikutuksia.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: arvonlisäys, kansantalouden tilinpito, kansantalous, pääomakanta, toimialat, tuottavuus, työn tuottavuus.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tilaston aikataulut uudistuvat
22.11.2018

Viittausohje:

Tilasto: Tuottavuustutkimukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4317. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttut/index.html