Beskrivning

I lönsamhetsundersökningar bryts årliga förändringarna av förädlingsvärdet, produktion och arbetslönsamhet ned i komponenter, so att man kan granska vilka faktorer som genererat förändringen. Faktorer som undersökts är kapitalinsats, arbetsinsats och multifaktorproduktivitet.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Lönsamhetsundersökningar [e-publikation].
ISSN=2343-4325. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttut/meta_sv.html