Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2019, november

Volymindex för industriproduktionen 2005, september

2005
september
Offentliggöranden
Översikter