Finlands officiella statistik

Volymindex för industriproduktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Industriproduktionen minskade i januari både från föregående månad och från året innan
10.3.2020
Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) minskade i januari med 0,8 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 1,8 procent i januari 2020 jämfört med januari 2019.

Nästa offentliggörande:
9.4.2020

Beskrivning: Volymindexet för industriproduktionen beskriver den månatliga förändringen av produktionen till fast pris inom industrin. Syftet med statistiken är att ge snabb och tillförlitlig information om industrins konjunkturutveckling på en detaljerad näringsgrensnivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, varor, näringsgrenar, produkter, produktion, tillverkning, volymindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Information om förnyelserna av volymindexet för industriproduktionen
8.3.2019
samband med produktionen och publiceringen av volymindexet för industriproduktionen för januari 2019 har både årliga uppdateringar och helt nya ändringar genomförts.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/index_sv.html