Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2005

Industriproduktionen ökade i oktober med 0,3 procent från september

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 0,3 procent större i oktober 2005 än i september. Jämfört med oktober 2004 sjönk den säsongrensade industriproduktionsvolymen med 1,5 procent. Produktionen för januari-oktober sjönk med 2,4 procent från året innan.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen från föregående månad, %

 

Inom fabriksindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i oktober 85 procent, vilket var 0,7 procentenheter mer än i oktober 2004. Inom massa- och pappersindustrin var utnyttjandegraden 93 procent, inom metallindustrin var den 86 procent. Inom den kemiska industrin var utnyttjandegraden 80 och inom den övriga fabriksindustrin 81 procent.

De reviderade uppgifterna för oktober publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för november 30.12.2005 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2005, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.11.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2005/10/ttvi_2005_10_2005-11-30_tie_001_sv.html