Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2020, augusti

Volymindex för industriproduktionen 2006, mars

2006
mars
Offentliggöranden
Översikter