Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2019, november

Volymindex för industriproduktionen 2007, februari

2007
februari
Offentliggöranden