Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.4.2010

Industriproduktionen minskade med 1,9 procent i februari

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 1,9 procent mindre i februari 2010 än året innan. I januari var produktionen 1,8 procent högre än året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen fortsatte att sjunka i februari jämfört med föregående månad. I februari minskade produktionen med 1,3 procent från januari. I januari minskade produktionen med en procent från december.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

I februari var den arbetsdagskorrigerade produktionen inom skogsindustrin 17,3 procent större än året innan. På grund av en kall februarimånad var el- och värmeproduktionen 8,2 procent högre än i februari år 2009. Också inom den kemiska industrin fortsatte produktionstillväxten och i februari överskred produktionen föregående års nivå med 8,1 procent. Minskningen var störst inom el- och elektronikindustrin där produktionen i februari var 18,1 procent mindre än året innan. Också produktionen inom övrig metallindustri fortsatte att minska. I februari var minskningen 6,4 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 2/2009–2/2010, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 2/2009–2/2010, %, TOL 2008

Kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning var 73,2 procent i februari. Året innan var kapacitetsutnyttjandegraden 70,1 procent. Inom skogsindustrin steg kapacitetsutnyttjandegraden i februari till 87,3 procent, vilket är nästan 20 procentenheter mer än året innan. Inom den kemiska industrin var kapacitetsutnyttjandegraden 82,1 procent Inom den kemiska industrin steg kapacitetsutnyttjandegraden med nästan 5 procentenheter från året innan.

Estimering

Fr.o.m. detta offentliggörande har Statistikcentralen utökat användningen av estimering. Inom el- och elektronikindustrin (26–27) används estimering flera månader om året. Näringsgrenens vikt av hela tillverkningen är omkring 20 procent. Vid statistikföringen av produktionen i företag med mindre än 50 anställda används dessutom skatteförvaltningens betalningsövervakningsmaterial. Inom tillverkning är andelen företag med mindre än 50 anställda omkring 13 procent och detta material täcker nästan 70 procent av produktionen hos företag med mindre än 50 anställda. Statistikcentralen har inte tillgång till materialet i samband med publiceringen av volymindexet för industriproduktionen. Därför estimeras uppgifterna om dessa företag. Betalningsövervakningsmaterialet är tillgängligt när uppgifterna om den aktuella månaden publiceras andra gången. Ett undantag är januari i år. På grund av skatteförvaltningens skattekontoreform visade sig materialets kvalitet vara svagt för statistikföringsändamål och därför är uppgifterna om januari fortfarande estimerade.

De reviderade uppgifterna för januari och februari publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen i mars 10.5.2010 kl. 9.00. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2010, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Savolainen (09) 1734 2703, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (275,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 09.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/02/ttvi_2010_02_2010-04-09_tie_001_sv.html