Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.8.2010

Den kraftiga tillväxten i industriproduktionen fortsatte i juni

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 14,5 procent högre i juni 2010 än året innan. I maj var produktionen 13,2 procent högre än året innan. Under januari–juni 2010 har industriproduktionen ökat med 7,8 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen har ökat från och med oktober i fjol, med undantag av svackan i februari. Den säsongrensade produktionen ökade i juni med 2,1 procent jämfört med föregående månad. I maj ökade produktionen med 1,9 procent från april. I april ökade den säsongrensade produktionen med 3,1 procent från mars.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Alla huvudnäringsgrenar ökade i juni. Mest ökade produktionen inom skogsindustrin, med nästan 31 procent. Inom metallindustrin (exkl. el- och elektronikindustrin) ökade produktionen med nästan 26 procent. Inom den kemiska industrin ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen i juni med 13 procent. Produktionen inom livsmedelsindustrin vände också uppåt, med 4,5 procent, medan den ännu i maj sjönk med drygt 2 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 6/2009–6/2010, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 6/2009–6/2010, %, TOL 2008

Kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning fortsatte att stiga. I juni var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning 78 procent, dvs. 13,8 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juni 83 procent, vilket var en ökning med drygt 24 procentenheter från året innan. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juni 74 procent, dvs. 14 procentenheter högre än året innan.

Estimering

Statistikcentralen har utökat användningen av estimering. Vid statistikföringen av produktionen i företag med mindre än 50 anställda används Skatteförvaltningens momsuppgifter. Inom industriproduktionen är andelen företag med mindre än 50 anställda omkring 13 procent och detta material täcker nästan 70 procent av produktionen hos företag med mindre än 50 anställda. Statistikcentralen har inte tillgång till materialet i samband med publiceringen av volymindexet för industriproduktionen. Därför estimeras uppgifterna om dessa företag för månaden som publiceras, dvs. juni i det här fallet. Skatteförvaltningens betalningsövervakningsmaterial är tillgängligt när uppgifterna om den aktuella månaden publiceras andra gången, dvs. i uppgifterna för maj.

De reviderade uppgifterna för juni publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen i juli 10.9.2010 kl. 9.00. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2010, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (261,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 10.08.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/06/ttvi_2010_06_2010-08-10_tie_001_sv.html