Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2010

Industriproduktionen ökade i oktober med 11,3 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 11,3 procent högre i oktober år 2010 än året innan. I september var produktionen 8,8 procent högre än året innan. Under januari–oktober ökade industriproduktionen med 5,0 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i oktober med 1,5 procent jämfört med föregående månad. I september ökade produktionen med 1,2 procent jämfört med föregående månad. I augusti ökade den säsongrensade produktionen med 2,6 procent från juli.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

I oktober ökade produktionen inom de flesta huvudnäringsgrenar. Mest ökade produktionen inom metallindustrin (exkl. el- och elektronikindustrin). Dess produktion gick upp med 22,3 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade med 16,8 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade i oktober med 14,8 procent. Inom el- och elektronikindustrin ökade produktionen i oktober med 7,6 procent och inom livsmedelsindustrin med en procent. Ökningen inom skogsindustrin, som varat nästan ett år, vände nedåt med 1,1 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 10/2009–10/2010, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 10/2009–10/2010, %, TOL 2008

I oktober var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning 76,6 procent, dvs. 5,9 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i oktober 83 procent, vilket var en ökning med 3,2 procentenheter från året innan. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i oktober 72,4 procent, dvs. 7,9 procentenheter högre än året innan.

Estimering

Statistikcentralen har utökat användningen av estimering och av indexet för oktober har omkring 10 procent estimerats. Inom el- och elektronikindustrin (26–27) har estimering använts i beräkningen av indexet för oktober. Vid statistikföringen av produktionen i företag med mindre än 50 anställda används Skatteförvaltningens momsuppgifter. Inom industriproduktionen är andelen företag med mindre än 50 anställda omkring 13 procent och detta material täcker nästan 70 procent av produktionen hos företag med mindre än 50 anställda. Statistikcentralen har inte tillgång till materialet i samband med publiceringen av volymindexet för industriproduktionen. Därför estimeras uppgifterna om dessa företag för månaden som publiceras, dvs. oktober i det här fallet. Skatteförvaltningens betalningsövervakningsmaterial är tillgängligt när uppgifterna om den aktuella månaden publiceras för andra gången, dvs. i uppgifterna för september. De reviderade uppgifterna för oktober publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen i november 10.1.2011 kl. 9.00. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2010, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (260,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 10.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/10/ttvi_2010_10_2010-12-10_tie_001_sv.html